แท็ก

โตโยต้ามหานคร

บุรินทร์ กรู๊ฟไรเดอร์ โตโยต้าในสายเลือด

บุรินทร์ กรู๊ฟไรเดอร์ โตโยต้าในสายเลือด

ผู้ชายสองบทบาท "บุรินทร์ บุญวิสุทธ์" หลายคนรู้จักเขาในมุมของนักร้องแนวดิสโก้ในชื่อวง "กรู๊ฟไรเดอร์" แต่อีกมุมหนึ่งเขาคือกรรมการบริหาร บริษัทโตโยต้ามหานคร