แท็ก

motor show

นาทีทองมอเตอร์โชว์ ลีสซิ่งจัดดาวน์ต่ำ...ดอกเบี้ยถูก ..ผ่อนยาว...คาดจบงานดอกเบี้ยขึ้นอีก

นาทีทองมอเตอร์โชว์ ลีสซิ่งจัดดาวน์ต่ำ...ดอกเบี้ยถูก ..ผ่อนยาว...คาดจบงานดอกเบี้ยขึ้นอีก

จะซื้อรถต้องรีบ ธนาคารอัดโปร ดาวน์ต่ำ ดอกถูก ...ผ่อนยาว .. เฉพาะช่วงนี้เท่านั้น!!