วัน-สัปดาห์ผลิตยางรถยนต์ ความจริง & ความเชื่อผิดๆ หลายคนกลัว แม้ยางเก่าเก็บแค่ไม่กี่เดือน

วัน-สัปดาห์ผลิตยางรถยนต์  ความจริง & ความเชื่อผิดๆ หลายคนกลัว แม้ยางเก่าเก็บแค่ไม่กี่เดือน

วัน-สัปดาห์ผลิตยางรถยนต์ ความจริง & ความเชื่อผิดๆ หลายคนกลัว แม้ยางเก่าเก็บแค่ไม่กี่เดือน

thaidriver

สนับสนุนเนื้อหา

หลายคนอ่านสัปดาห์และปีผลิตรถยนต์เป็น แต่หลายคนในกลุ่มนั้น มักจะเข้าใจผิดว่าไม่ควรซื้อยางเก่าเก็บเกิน 3-6 เดือน เพราะกลัวว่ายางจะเสื่อมสภาพ ทั้งที่จริงๆ แล้วยางเก็บได้นานและทนกว่านั้น เก็บได้เกิน 2 ปีไปอีกนาน โดยไม่เสื่อมสภาพ เพราะยางรถยนต์เป็นสารเคมี ไม่ใช่วัตถุดิบอย่างยางพารา อ่านบทความ...ความจริง ที่สวนทางกับความเชื่อ ! จากผลการทดสอบและวิจัยจากคนกลางที่ไม่ใช่บริษัทยาง จึงน่าจะมีความน่าเชื่อถือและเป็น...ความจริง ให้คุณเปลี่ยนความเชื่อ !

หลายคนมีความรู้สามารถอ่านสัปดาห์หรือปีผลิตยาง ที่หล่อไว้บนแก้มยางหรือหาดูตามห่อยางได้ นับเป็นเรื่องดี ซึ่งทำให้เลี่ยงซื้อยางเก่าเก็บได้ แต่หลาย 10 เปอร์เซ็นต์ของคนกลุ่มนั้น มีความเชื่อผิดๆ ว่ายางรถยนต์จะเสื่อมสภาพเร็ว แม้ยังไม่ได้ใช้งาน แต่อยู่ในการเก็บสต็อกหลังวันผลิตแล้วรอวันขาย หลายคนเสาะหายางอายุไม่เกิน 3-6 เดือน จนเกิดความยุ่งยากในการซื้อ ต้องตระเวนหาร้านใหม่ หรือถ้าเก่าเกินปีก็รีบเมินหนีทันที

ยางเก่าเก็บยางเก่าเก็บ

นับเป็นความเชื่อผิดๆ ที่สืบเนื่องกันมา โดยอาจจะอิงจากความจริงขั้นพื้นฐาน อะไรก็ตามที่เก่าเก็บนานๆ ก็พบว่ามักเสื่อมสภาพลงได้ ทั้งที่ไม่ได้ผ่านการใช้งาน หรือคิดกันเล่นๆ ว่า ขนมเค้กนั้นไม่ได้รับประทาน เก็บไว้ไม่นานก็บูดเสีย โดยไม่ศึกษาหาความรู้ที่แท้จริงว่า วัตถุอะไรจะเสื่อมเพราะเวลาได้เร็วสักแค่ไหน

ยางรถยนต์ แม้ใช้วัตถุดิบมาจากยางพาราส่วนหนึ่ง แต่เนื้อยางจริงๆ มีส่วนผสมของยางพาราไม่มากนัก แต่เป็นไปด้วยสารเคมีมากมาย จึงทำให้ยางคงรูปและเกาะถนน มีความห่างชั้นจากยางหนังสติ๊กที่คุ้นเคยกัน แม้จะเรียกขึ้นต้นด้วยคำว่ายาง และมีส่วนผสมของยางพาราเหมือนๆ กัน

เนื้อยางรถยนต์ เปรียบเสมือนสารเคมีมากกว่ายางพารา จึงมีความทนทั้งต่อการเก็บและการใช้งานที่ต้องบดบี้กับพื้นอยู่ตลอดการใช้งาน

บทความนี้ไม่ได้แนะนำให้ซื้อยางเก่าเก็บหรือเข้าข้างบริษัทยางให้ขายยางค้างสต็อกได้ง่าย แต่ต้องการให้ความรู้ที่ถูกต้อง และอยากให้พุ่งความสนใจไปที่คุณสมบัติอื่น ที่สำคัญกว่าในการเลือกซื้อยางรถยนต์ เช่น ลวดลาย ความแข็ง ความทนทาน ประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มความสะดวกในการซื้อ ไม่ต้องตระเวนหรือเฟ้นหายางที่เพิ่งผลิตมาสดๆ บางคนถึงขั้นเก่าเก็บเกิน 3 เดือนไม่ซื้อ ทำเหมือนซื้อขนมเค้ก ต้องรอหน้าเตาอบกันเลย

 

 

วิ ธี อ่ า น วั น - สั ป ด า ห์ ที่ ผ ลิ ต

จริงๆ แล้วไม่ได้ระบุวันผลิต แต่บอกถึงสัปดาห์และปีที่ผลิต ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลข 4 หลักใกล้ๆ ตัวย่อ DOT (United States - Department of Transportation) อยู่ในวงรี ตัวอย่างเช่น 4710 ความหมายคือ เลข 2 ตัวแรกบอกสัปดาห์ของปีที่ผลิต และเลข 2 ตัวหลังเป็นเลข 2 หลักสุดท้ายของปี ค.ศ ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2000 ขึ้นมา ตามตัวอย่าง คือ ยางเส้นนี้ผลิตในสัปดาห์ที่ 47 ค.ศ. 2010

ถ้าเป็นยางที่ผลิตก่อนปี 2000 จะเป็นเลข 3 หลัก เช่น 458 ความหมายคือ เลข 2 ตัวแรกเป็นสัปดาห์ที่ของปีที่ผลิต และตัวเลขหลังเป็นหลักสุดท้ายของค.ศ ที่ผลิตในช่วงปี 1990-1999 ตามตัวอย่างคือ ยางผลิตในสัปดาห์ที่ 45 ปี ค.ศ. 1998

 

ตัวเลข 4 หลักของวันผลิตยางทุก 100 ปีจะต้องเปลี่ยน เพราะ 2 ตัวเลขหลังซึ่งบอกปีผลิตจะซ้ำกัน ก็เหมือนช่วง ค.ศ. 19xx ใช้เลข 3 หลัก และค.ศ 2xxx ต้องเปลี่ยนมาใช้เลข 4 หลัก ส่วนช่วงค.ศ 21xx จะใช้เลขกี่หลักนั้นยังบอกไม่ได้ต้องรออีก 89 ปี หรือตอนนั้นรถยนต์อาจจะไม่การใช้ยางแล้วก็ได้

ยางเก่าเก็บยางเก่าเก็บ

วัน สัปดาห์ หรือเดือนที่ผลิตยางเส้นนั้น ถ้าไม่มีที่แก้มยาง ก็อาจจะระบุบนหีบห่อของยาง หรือเป็นหมึกปั๊มบนแก้มยาง อาจระบุต่างออกไปเช่นเป็นปี พ.ศ. แต่ส่วนใหญ่ยางรถยนต์ในปัจจุบันในทุกยี่ห้อ มักจะระบุสัปดาห์และปีที่ผลิต เป็นตัวหล่อบนแก้มยางแบบลบไม่ได้ใกล้ตัวย่อ DOT

อ่านบทความ...ความจริง ถึงอายุยางรถยนต์หลังวันผลิตก่อนวันขาย ว่าการเก่าเก็บนานแค่ไหน จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยางมากเพียงไร คุณอาจงง ว่ายางเก่าเก็บ 3 หรือ 6 ปียังใช้งานได้ดี และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน !

เนื้อหาหลักมาจากการรวบรวมของผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตยาง และสังเกตได้ว่าไม่มีการระบุยี่ห้อยาง โดยเป็นผลจากการทดสอบและวิจัยจากหลายฝ่าย

 

นอกจากบทความนี้ ก่อนหน้านี้หลายปี มีหน่วยงานไทยได้ทดสอบถึงข้อสงสัยในเรื่องนี้ด้วย ( มี ภ า พ โ ป ส เ ต อ ร์ ป ร ะ ก อ บ )

โดยกรมการค้าภายในได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ค้ายางรถยนต์ พร้อมได้การสนับสนุนจากบริษัทกู๊ดเยียร์และมิชลิน จัดทดสอบคุณภาพยางระหว่างที่ผลิตไม่เกิน 6 เดือนเปรียบเทียบกับยางเก่าเก็บที่ผลิตมาแล้ว 24 เดือน (2 ปี) เพื่อคลายความสงสัยและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อยางรถยนต์ให้เหมาะสม

ทำการทดสอบภายใต้เงื่อนไขของสถาบันยานยนต์ ใช้ มอก. เป็นมาตรฐานในการทดสอบ พร้อมใช้ค่าทดสอบสูงเกินกว่าพฤติกรรมการใช้งานจริงของคนทั่วไป และสูงกว่ามาตรฐาน มอก. ที่กำหนดไว้ด้วยซ้ำ ในการทดสอบใช้ตัวแปรทุกอย่างเหมือนกัน ต่างแค่วันผลิตของยางเท่านั้น โดยทดสอบประสิทธิภาพการใช้น้ำหนักบรรทุก และทดสอบวิ่งด้วยความเร็ว 120 กม./ชม.ต่อเนื่องมากกว่า 10 ชั่วโมง

ผลทดสอบที่ได้คือ ยางที่ผลิตต่างช่วงเวลากัน มีแค่วันผลิตที่ต่างกัน...แต่ประสิทธิภาพยังคงเดิม

 

อายุ (วันผลิต) เป็นเพียงตัวเลข...สำหรับยางรถยนต์

ความจริง และความเชื่อ ที่สวนทางกัน

 

ความปลอดภัยของการขับรถยนต์เป็นเรื่องที่สำคัญ และการเลือกซื้อยางรถยนต์ก็นับเป็นสิ่งที่เจ้าของรถควรให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นชิ้นส่วนที่ต้องสัมผัสกับพื้นตลอดเวลา การยึดเกาะถนน การทนทานต่อความร้อน และแรงเสียดทาน เป็นสิ่งที่สำคัญต่อความปลอดภัยในการเดินทาง

หลายคนมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเลือกซื้อยางเก่าเก็บ เพราะได้รับทราบเรื่องราวจากความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับอายุการผลิตของยาง จนทำให้ผู้บริโภคในเมืองไทยจำนวนไม่น้อย คำนึงถึงวันผลิตที่ติดอยู่บนแก้มยางหรือ DOT มากเกินความจำเป็น

ยางเก่าเก็บ

เพราะแท้จริงแล้วการเลือกซื้อยางที่ถูกต้อง ควรใส่ใจกับคุณสมบัติอื่นมากกว่า เช่น ดูประเภทของการใช้งาน คุณภาพ และควรให้ความใส่ใจการดูแลรักษายาง

จากการศึกษาและวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐบาล และบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่า แท้จริงแล้ววันผลิตของยางไม่ได้มีผลกับสมรรถภาพของยางอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะปกติยางที่ผลิตออกมานั้น เมื่อมีการจัดเก็บที่ดีพอ เช่น การเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และยังไม่ได้เริ่มใช้งาน ก็จะสามารถเก็บยางเส้นนั้นๆ ได้เป็นเวลาหลายปี โดยไม่เสื่อมสภาพ

กรมทรัพยากรอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้ ได้เคยออกเอกสาร ซึ่งมีข้อความที่ไม่ถูกต้องเมื่อ พ.ศ. 2550 ว่ายางที่ผลิตนานกว่า 1 ปีอาจจะมีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่ได้

แต่ท้ายสุดความเชื่อที่คลาดเคลื่อนนี้ ก็ได้ลบล้างไปหลังจากกรมคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศเกาหลีใต้ จัดการทดสอบเพื่อพิสูจน์ระดับความปลอดภัยระหว่างยางใหม่และยางเก่าเก็บ ที่ผลิตย้อนหลังไป 3 ปี (พ.ศ.2548 และ 2550) ด้วยการทดสอบแบบ KSM6750 เกี่ยวกับการขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงและการขับแบบหยุดเป็นระยะ ได้ผลว่า แม้ยางผลิตในวันที่จะแตกต่างกันถึง 3 ปี แต่ประสิทธิภาพและสมรรถนะของยางเหมือนกันทุกประการ

นอกจากนั้น กรมคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกา เคยพิมพ์บทความเกี่ยวกับ "ประสิทธิภาพของยางรถยนต์ที่มีการเติมลมแล้ว (The Pneumatic Tier)" ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยระบุว่า ความร้อนที่เกิดขึ้นขณะยางกำลังใช้งาน เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งทำให้ยางเสื่อมสภาพ รถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. สามารถทำให้หน้ายางมีอุณหภูมิสูงถึง 75 องศาเซลเซียส และถ้าแรงดันลมยางน้อยกว่าปกติ (ยางอ่อน-ยางแบน) ก็จะยิ่งทำให้หน้ายางมีความร้อนสูงขึ้นไปอีก

ดังนั้นอุณหภูมิในโกดังที่จัดเก็บยางรถยนต์ก่อนการใช้งานจริง จึงมีผลต่อคุณภาพของเนื้อยางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบกับความร้อนที่เกิดจากแรงเสียดสีกับพื้นในการขับขี่จริง เพราะโดยทั่วไปยางที่ยังไม่ได้ใช้งาน สามารถเก็บได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนการใช้งานจริง โดยขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาจากคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

อีกตัวอย่างได้จากการทดสอบในแถบทวีปยุโรป โดยองค์กร ADAC ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อผู้ขับรถยนต์ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ได้พิสูจน์เรื่องสมรรถนะของยางไว้ในเดือนมิถุนายน 2553 โดยทดสอบประสิทธิภาพยางรถยนต์ที่ผลิตใน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2547 ผลิตแตกต่างกัน 3 ปี สำหรับการขับรถยนต์ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน ซึ่งผลการทดสอบก็ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า ยางที่ผลิตใหม่จะมีสมรรถนะเหนือกว่ายางที่ผลิตมานานกว่า

ในประเทศไทยก็มีหน่วยงานภาควิชาการได้ทำการทดสอบในลักษณะเดียวกัน โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ TUV Rheinland Group Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทรับทำหน้าที่ทดสอบและให้การรับรองคุณภาพแก่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของบริษัทชั้นนำทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่ในประเทศเยอรมนี ทำการทดสอบเพื่อหาข้อพิสูจน์ว่า...

ยางเก่าเก็บ

ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย สมรรถนะของยางที่ผลิตใหม่กับยางที่ผลิตมานานกว่า จะมีความแตกต่างกันในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยหรือไม่ โดยนำยางรถยนต์ที่มีวันผลิตต่างกัน 1 ปี ไปทดสอบในรถยนต์ที่ใช้ความเร็วสูงที่ 230 กม./ชม. ในเวลาที่ต่อเนื่องนาน 60 นาที ผลจากการทดสอบพบว่า มีประสิทธิภาพแตกต่างกันไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งมีความสามารถในการบรรทุกหนักและวิ่งเป็นระยะทางไกล ตลอดจนความแข็งแรงของหน้ายางและโครงสร้างยางไม่แตกต่างกัน ทั้งที่วันผลิตยางนั้นห่างกันถึง 1 ปี

 

นอกจากนั้น TUV Rheinland Group Ltd. ได้ทำการทดสอบว่าวันผลิตยางที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อสมรรถนะในด้านการเกาะถนน, การควบคุมการขับขี่และการเบรกของยางหรือไม่

 

โดย TUV Rheinland Group Ltd ได้ทำการทดสอบระยะการเบรกที่ความเร็ว 80 กม./ชม.จนกระทั่งหยุดนิ่ง ผลการทดสอบยางที่มีวันผลิตแตกต่างกัน แต่ประสิทธิภาพทั้ง 3 ด้านแทบจะไม่แตกต่างกัน

 

 

นายชูเดช ดีประเสริฐกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า "ยางรถยนต์ที่ผลิตต่างกัน 2- 3 ปีจะให้สมรรถนะและประสิทธิภาพในการขับรถยนต์ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นอยู่กับการเก็บรักษายางในร้านด้วยว่า มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม รวมทั้งไม่ให้โดนแดด เพราะอาจทำให้หน้ายางมีความยืดหยุ่นน้อยลงและแข็งขึ้น ดังนั้นการเลือกซื้อยางในร้านที่เชื่อถือได้ จึงมีความสำคัญ แทนที่จะคำนึงเรื่องวันเดือนปีที่ผลิตเป็นหลัก"

"ส่วนความเชื่อที่คิดว่ายางรถยนต์รุ่นเดียวกัน ถ้ายิ่งผลิตใหม่สุด ก็จะทำให้ได้รับยางที่ผลิตโดยเทคโนโลยีอันทันสมัยขึ้นและใช้วัตถุดิบดีขึ้น ก็ไม่ได้รับการยืนยัน เพราะยางในแต่ละรุ่นจะมีการใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีเหมือนกัน บางครั้งยางที่ผลิตก่อน อาจมีความเหนียวของยางมากกว่า ซึ่งทำให้การขับรถมีสมรรถนะยิ่งขึ้น อยากแนะนำในการเลือกซื้อยางสำหรับคนไทยว่า ต้องเลือกยางที่เหมาะสมกับการใช้งานและขนาดของล้อ ส่วนวันผลิตนั้น ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการเสื่อมสภาพของยาง" นายชูเดช กล่าวสรุป

ทราบกันอย่างนี้แล้ว ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่จะมีวิธีการเลือกซื้อยางที่ถูกต้อง โดยไปสนใจคุณสมบัติอื่นของยางเป็นสำคัญ เพื่อมอบความปลอดภัยแก่การขับรถยนต์มากที่สุด การเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อยางใหม่ที่สุดน่าจะหมดไป เพราะในวันนี้มีผลพิสูจน์จากหลายหน่วยงานที่น่าเชื่อถือแล้วว่า ยางใหม่และยางเก่าเก็บไม่แตกต่างกัน

วันนี้ผู้ใช้รถยนต์ทั่วโลกต้องตระหนักกันใหม่ว่า การเลือกซื้อยาง ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทใช้งานและความต้องการ รวมทั้งเลือกขนาดที่ถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพและสมรรถนะของการขับขี่สูงสุด

ทิ้งความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวันผลิตยาง แล้วเลือกยางให้เหมาะสมกับรถยนต์ และการใช้งานของคุณให้ดีที่สุด

ยางเก่าเก็บ

ซื้อยางสดใหม่ยิ่งดี แต่ไม่เกิน 2 ปีก็สะดวก

 

แน่นอนว่าการซื้อยางที่ผลิตมาไม่นานหรือเก็บรอขายอยู่ไม่กี่เดือน ย่อมสบายใจและมั่นใจได้มากกว่า แต่ถ้าเจอยางเก่าเก็บนานสักหน่อย เพราะไม่มีใหม่กว่านี้ให้เลือกในร้านนั้น ก็น่าจะยอมรับได้

 

ยางเก่าเก็บระดับไม่เกิน 2 ปีหรือเก่ากว่านั้นไปบ้างก็ไม่ต้องกังวลอะไร และได้ความสะดวกในการเลือกซื้อ ไม่ต้องมัวตระเวนหายางสดใหม่ 3 หรือ 6 เดือน ด้วยความเชื่อผิดๆ ให้เสียเวลา

 

ด้วยความเชื่อผิดๆ ในวงกว้างนี้เอง ทำให้ร้านยางขายยางเก่าเก็บระดับ 1.5-2 ปีขึ้นไปได้ยาก เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่มักไม่ต้องการ ลูกค้ามักเมินหนีและไปหายางใหม่กว่าที่ร้านอื่น หากคุณใช้ความรู้ที่ถูกต้องนี้ ไปเลือกซื้อ ก็น่าจะสามารถต่อรองราคาลงไปได้มาก โดยอ้างว่าเป็นยางเก่าเก็บ (ทั้งที่คุณเองก็ทราบว่ายางนั้นยังปกติอยู่)

เลือกยางสดใหม่ยิ่งดี แต่อย่าให้ทำลายความสะดวกในการซื้อ ถึงขั้นต้องเสียเวลาเฟ้นหากันนาน ในชีวิตจริง เก่าเก็บไม่เกิน 2 ปียังสบายใจได้ และถ้าเจอยางเก่าเก็บไม่เกิน 4 ปีแล้วลดราคา ตรวจสภาพแล้วใช้ความรู้ที่ถูกต้อง ลดความกลัวพร้อมต่อรองราคาลงได้อีก

การเลือกซื้อยางรถยนต์ นอกจากสัปดาห์ที่ผลิตยางที่เข้าใจกันได้ง่ายๆ และการเลิกกลัวยางเก่าเก็บ คุณสมบัติอื่นน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องสนใจมากกว่า !

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก WEBER SHANDWICK

 

Advertisement Replay Ad
หลุด Nissan Terra 2018 ใหม่ ว่าที่พีพีวีคู่แข่งฟอร์จูนเนอร์

หลุด Nissan Terra 2018 ใหม่ ว่าที่พีพีวีคู่แข่งฟอร์จูนเนอร์

Honda Freed Modulo X 2018 ใหม่ อัดแน่นความสปอร์ตที่ญี่ปุ่น

Honda Freed Modulo X 2018 ใหม่ อัดแน่นความสปอร์ตที่ญี่ปุ่น

“เซนน่า” ไฮเปอร์คาร์ “ซีทรู” คันแรกของโลก

“เซนน่า” ไฮเปอร์คาร์ “ซีทรู” คันแรกของโลก

แนะนำ 5 รถมือสอง "ทน-ถึก-คุ้ม" ในงบไม่เกิน 1 แสนบาท

แนะนำ 5 รถมือสอง "ทน-ถึก-คุ้ม" ในงบไม่เกิน 1 แสนบาท

Honda-Toyota-Nissan ประกาศเดินหน้าเพิ่มสถานีไฮโดรเจนทั่วญี่ปุ่นอีก 80 แห่ง

Honda-Toyota-Nissan ประกาศเดินหน้าเพิ่มสถานีไฮโดรเจนทั่วญี่ปุ่นอีก 80 แห่ง

อัพเกรดความทนทานของเครื่องยนต์ไปอีกระดับ ด้วยน้ำมันซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 จากเอสโซ่

อัพเกรดความทนทานของเครื่องยนต์ไปอีกระดับ ด้วยน้ำมันซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 จากเอสโซ่

Kia Ray 2018 ใหม่ รถมินิแวนทรงเก๋เปิดตัวแล้วที่เกาหลีใต้

Kia Ray 2018 ใหม่ รถมินิแวนทรงเก๋เปิดตัวแล้วที่เกาหลีใต้

บก.จร.เตรียมจำกัดความเร็วเขตชุมชนจากเดิม 80 เหลือ 50 กม/ชม.

บก.จร.เตรียมจำกัดความเร็วเขตชุมชนจากเดิม 80 เหลือ 50 กม/ชม.

Honda PCX150 2018 ใหม่ เปิดตัวแล้วในไทย ราคา 82,300 บาท

Honda PCX150 2018 ใหม่ เปิดตัวแล้วในไทย ราคา 82,300 บาท

4 เหตุผลที่การเจอศูนย์บริการดีๆ ก็เหมือนมีเพื่อนร่วมทางที่ไม่ทำให้เรานอยด์

4 เหตุผลที่การเจอศูนย์บริการดีๆ ก็เหมือนมีเพื่อนร่วมทางที่ไม่ทำให้เรานอยด์

Mercedes-Benz G-Class 2018 เผยภาพห้องโดยสารก่อนเปิดตัวปีหน้า

Mercedes-Benz G-Class 2018 เผยภาพห้องโดยสารก่อนเปิดตัวปีหน้า

Toyota Harrier 2018 ใหม่ เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่มาเลเซีย เคาะเริ่ม 1.9 ล้านบาท

Toyota Harrier 2018 ใหม่ เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่มาเลเซีย เคาะเริ่ม 1.9 ล้านบาท

Mazda เผยยอดจองรถใหม่ทั้ง 6 รุ่นในงาน Motor Expo 2017

Mazda เผยยอดจองรถใหม่ทั้ง 6 รุ่นในงาน Motor Expo 2017

10 อันดับยอดจองรถยนต์-บิ๊กไบค์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2017

10 อันดับยอดจองรถยนต์-บิ๊กไบค์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2017

Mercedes-Benz X-Class 2018 พร้อมชุดแต่ง Prior Design หล่อดุไม่เบา

Mercedes-Benz X-Class 2018 พร้อมชุดแต่ง Prior Design หล่อดุไม่เบา

Nissan Kicks 2018 ใหม่ ครอสโอเวอร์รุ่นเล็กเปิดตัวแล้วในสหรัฐฯ

Nissan Kicks 2018 ใหม่ ครอสโอเวอร์รุ่นเล็กเปิดตัวแล้วในสหรัฐฯ

Mitsubishi Eclipse Cross 2018 ประกาศราคาจำหน่ายเริ่มต้นในสหรัฐฯ เพียง 7.59 แสนบาท

Mitsubishi Eclipse Cross 2018 ประกาศราคาจำหน่ายเริ่มต้นในสหรัฐฯ เพียง 7.59 แสนบาท

Holden Colorado SportsCat 2018 รุ่นพิเศษเผยโฉมที่ออสเตรเลีย

Holden Colorado SportsCat 2018 รุ่นพิเศษเผยโฉมที่ออสเตรเลีย

MG ZS 2018 ใหม่ พร้อมอ็อพชั่นพิเศษเผยโฉมที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป

MG ZS 2018 ใหม่ พร้อมอ็อพชั่นพิเศษเผยโฉมที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป

รวม 8 รถใหม่เปิดตัวพร้อมขายจริงในงานมอเตอร์เอกซ์โป 2017

รวม 8 รถใหม่เปิดตัวพร้อมขายจริงในงานมอเตอร์เอกซ์โป 2017

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์