แท็ก

ข่าวรถ

สงครามอีโค่คาร์ปะทุ อีก 2 ปี รถเล็กแห่ถล่มตลาด

สงครามอีโค่คาร์ปะทุ อีก 2 ปี รถเล็กแห่ถล่มตลาด

ค่ายรถยนต์แห่ดันรถอีโค่คาร์ ซึ่มผลิต อีก 2 ปีลงตลาด หลังรัฐทบทวนภาษีเกื้อหนุนกันส่งออกนอก